Judetul Bihor

BIHAR MEGYEI TANÁCS

Bihar megyei menetrend szerinti személyi közszállitási Szolgálat
modal.loading...

Riasztások/frissitések

Hirdetes

Anunț

Privind procedura de atribuire directă a traseelor județene în caz de urgențăÎn conformitate cu prevederile OUG nr. 51/2019, Ordinul nr. 1158/2019, HCJB nr. 139/2019, Consiliul Județean Bihor oferă pentru atribuire directă pentru o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la 12 luni în cazul neatribuirii prin procedură electronică, următoarele trasee:

1. Cod 121 traseu Lunca Sprie – Ștei nr. de curse 1, nr. de vehicule necesar 1

2. Cod 127 traseu Ștei – Beiuș nr. de curse 4, nr. de vehicule necesar 1

3. Cod 192 traseu Remeți – Vadu Crișului nr. de curse 1, nr. de vehicule necesar 1

4. Cod 205, traseu Dumbrava – Șoimi – Ștei, nr. de curse 1, nr. de vehicule necesar 1

Operatorii de transport intersesați vor depune până în data de 12.03.2020 la registratura Consiliului Județean Bihor din str. P-cul Traian nr. 5 Oradea, jud. Bihor opțiunile pentru traseele solicitate însoțite de următoarele documente:

- Copie certificată a certificatului de înmatriculare a societăţii şi a actului de numire a administratorului

- Copie după cartea de identitate ale autovehiculelor

- Copie după polița de asigurare RCA ale autovehiculelor

- Copii după licenţa comunitară

- Copii după certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor

- Copii după Copiile conforme ale Licentei Comunitare pentru fiecare autovehicul titular sau rezervă

- Copii după certificatul de clasificare care atestă categoria autovehiculelor

- Copii după contractele de leasing- după caz

- Contract de muncă și Certificat de competenţă profesională pentru persoana desemnată, cât şi ptr.conducătorii auto angajaţi ai societăţii, conform prevederilor OG nr.27/2011, privind transporturile rutiere

- Declarație pe proprie răspundere privind posibilitatea asigurării depanării vehiculelor utilizate sau contract cu service auto autorizat

-Certificatul fiscal privind obligaţiile faţă de bugetul general consolidat (eliberat de administratia fiscală unde este arondată societatea comercială respectivă), fără datorii ;

- Contract pentru utilizarea autogărilor, unde este cazul.

-Certificatul privind obligaţiile faţă de bugetul local( eliberat de primăria de unde este arondată societatea comercială), din care să rezulte că nu sunt datorii.

În cazul în care vor fi depuse mai multe oferte pentru același traseu departajarea se va realiza prin aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute de Ordinul nr. 1158/2019.